Arsène Etaba

Arsène Etaba es va iniciar a la dansa el 2015. Practica diversos estils de dansa que provenen tant del ric patrimoni camerunès (Mbole, dansa tradicional) com d’influències externes més recents (afrohouse, afrojiz, afropop, danses de creació, entre d’altres). Va passar per l’escola de dansa de la Universitat de Duala i ha participat a diverses competicions universitàries i festivals nacionals i internacionals.

Arsène Etaba balla la quotidianitat del seu context amb un sol objectiu: valoritzar i perpetuar els valors culturals i artístics d’Àfrica, del seu país en particular, per aconseguir realment una indústria de la dansa de qualitat al Camerun a través de l’ensenyament, taules rodones i col·loquis, activitats col·laboratives.

© 2022 Windy Hoppers